Фарма за јунци - Три Чешми

Фарма за јунци Три Чешми

Во говедарската фарма во с. Таринци турнусно (baby beef) се одгледуваат квалитетни товни раси на говеда – симентал, шароле и монтафонско говедо. Фармата има капацитет од 1000 грла годишно. Свежото јунешко месо Агриа може да се најде исклучиво во сопствените специјализирани продавници.